Doç. Dr. Birkan Akbulut: Yayınlar

Ulusal Dergilerde Basılmış Makaleler

  1. Akbulut B, Simon A, Aybek T. Extrakorporeal Dolaşım Sırasında Meydana Gelen Enflamatuar Cevap ve Bunları Önleme Stratejileri. Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;1(10):84-88
  2. Aybek T, Akbulut B, Macit H, Doğan S, Kessler P, Meininger D, Moritz A. Uyanık Koroner Arter Bypass Greftlemesinde Cerrahi Teknikler. Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;1(10):21-27
  3. Akbulut B, Uçar Hİ, Öç B, Öç M, Karabay C, Özyüksel A, Farsak B, Yorgancıoğlu C, Böke E. Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erektil fonksiyon. Anatol J Clin Investig 2008:2(4):146-149
  4. Akbulut B, Öç B, Öç M, Uçar Hİ, Peynircioğlu B, Çil B, Farsak B, Çekirge S, Doğan R, Yorgancıoğlu C, Böke E. Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme: Farklı yöntemlerle yapılan karotid arter darlıklarının tedavisindeki sonuçların karşılaştırılması. Anatol J Clin Investig 2009:3(1):4-9
  5. Akbulut B, Tok M, Uçar Hİ, Durukan B, Böke E. Sık görülen venöz sistem hastalıkları: Görülme sıklığı, risk faktörleri ve tedavi. Anatol J Clin Investig 2009:3(1):113-119
  6. Demirtürk F, Akbayrak T, Çıtak Karakaya İ, Uçar Hİ, Akbulut B, Furat C, Ekici G, Bayrakçı Tunay V. The results of depressomassage in patients with chronic venous insufficiency. A preliminary report. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(2):233-8
  7. Güvener M, Akbulut B, Öç B, Özsoy F, Uçar Hİ, Öç M, Paşaoğlu İ. Ellis-Van Creveld syndrome associated with Ebstein’s anomaly. TGKD 2010;14(3):134-136
  8. Güvener M, Uçar Hİ, Akbulut B, Öç M, Tok M, Öç B, Yılmaz M. Intermediate atrioventricular septal defect in a baby with Ohdo syndrome. TGKD 2010;14(2):87-88.
  9. Akbulut B. The state of endovenous ablation therapy in Turkey: Is it always really indicated?
Journal-Cardiovascular Surgery, 2013; 1(3):66-68

Sağlık Bakanlığı

Randevu Sistemi

Antalya EAH