Doç. Dr. Birkan Akbulut: Yayınlar

Ulusal Kongre Bildirileri

 1. Doğan R, Uçar Hİ , Öç M, Duman Ü, Özsoy F, Akbulut B, Kayıkçıoğlu A, Özgür F, Fırat P, Gedikoğlu G. Göğüs duvarı tümörlerinde cerrahi sonuçlarımız. II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2003, Konya
 2. Doğan R, Öç M, Akbulut B, Uçar Hİ. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisinde postoperatif gelişen pulmoner komplikasyonların preoperatif yapılan testlerle belirlenebilmesi mümkün mü? II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2003, Konya
 3. Demircin M, Doğan R, Demirözü T, Duvan İ, Akbulut B, Onuk B. Abdominal aort koarktasyonlarında deneyimlerimiz ve sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Kapadokya
 4. Serter FT, Çil B, Duman Ü, Canyiğit M, Akbulut B, Durukan C, Yorgancıoğlu C. Mekanik yapay kapaktan geçilerek gerçekleştirilen mikotik pulmoner arter anevrizmalarının koil embolizasyonu. Türk Kalp Damar Cerrahisi VIII.Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Kapadokya
 5. Tok M, Öç M, Özyüksel A, Akbulut B, Özkan E, Akata D, Farsak B, Demircin M, Böke E. Heparin kaplı politetrafluroetilen kullanılarak yapılan femoropopliteal bypass cerrahisinin erken dönem sonuçları. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs 2005, Antalya
 6. Doğan R, Uçar Hİ, Gündoğdu G, Demirtürk F, Karakaya İC, Öç M, Karabay C, Akbulut B, Özyüksel A, Furat C, Akbayrak T, Demircin M. Ağrı eşiği değerlerinin torakotomiye bağlı ağrı şiddetinin tahmininde kullanımı – Pilot çalışma. III.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1 – 3 Eylül 2005, Gaziantep
 7. Akbulut B, Doğan ÖF, Güvener M, Yılmaz M, Özsoy F, Yorgancıoğlu C, Karagöz T, Özkutlu S, Demircin M, Doğan R. Trombofilik faktörlerin modifiye Blalock-Taussig şant ameliyatlarında şant trombozu üzerine etkisi. Bovin mezenterik venöz greft kullanımı yeni bir alternatif olabilir mi? 5.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya
 8. Ergun O, Peynircioğlu B, Çil BE, Akbulut B, Öç M, Uçar İ, Tok M, Öç B, Farsak B, Çekirge S, Doğan R, Balkancı F, Besim A. Karotis arter darlığının cerrahi ve endovasküler tedavi sonuçlarının difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme ile karşılaştırılması. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Antalya
 9. Akbulut B, Çapraz İ. Subfasiyal endoskopik perforatör ven cerrahisi sonrası transudatif sıvı toplanması. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22 – 26 Mayıs 2007, Antalya
 10. Akbulut B, Çalık E. Günlük hastane pratiğinde venöz tromboemboli riski. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22 – 26 Mayıs 2007, Antalya
 11. Akbulut B. Ca-Dobesilat ve Okserutin: Kombine kullanım etkinliği – Erken Sonuçlar. Ankara Ven Günleri 2. Toplantısı, 31. Ekim – 1. Kasım 2007, Ankara
 12. Akbulut B, Gebitekin C. Hiperhidroziste torakoskopik sempatektomi sonuçlarımız. XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 15 – 19 Mayıs 2009, Bodrum
 13. Akbulut B. Perifer devlet hastanesinde ilk karotis endarterektomi deneyimi. XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 15 – 19 Mayıs 2009, Bodrum
 14. Akbulut B. Perforan ven yetmezliği ve venöz ülserlerin tedavisinde subfasiyal endoskopik perforator ven cerrahisi. XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongres, 15 – 19 Mayıs 2009, Bodrum
 15. Akbulut B, Uçar Hİ, Öç M, İkizler M, Yorgancıoğlu C, Dernek S, Böke E. Türk toplumunda venöz yetmezlik taraması: VEYT-I. Türk Kalp Damar Cerrahisi 11.Ulusal Kongresi, 27-30 Ekim 2010, Antalya
 16. Akbulut B. EVLT’de enerji yoğunluğunun rolü. Türk Kalp Damar Cerrahisi 11.Ulusal Kongresi, 27-30 Ekim 2010, Antalya

Sağlık Bakanlığı

Randevu Sistemi

Antalya EAH