Doç. Dr. Birkan Akbulut: İlgi Alanları

Koroner Cerrahi

Koroner arter baypas greftleme (CABG), kalbe kan akışını iyileştiren bir ameliyat türüdür. Koroner arter hastalığı olarak da adlandırılan ciddi koroner kalp hastalığı (KKH) olan kişiler için kullanılır. KKH, plak adı verilen bir maddenin koroner arterlerin içinde biriktiği bir durumdur. Bu arterler kalbinize oksijen açısından zengin kan sağlar. 

Plaklar, yağ, kolesterol, kalsiyum ve kanda bulunan diğer maddelerden oluşur. Plak, koroner arterleri daraltabilir veya tam tıkayabilir ve kalp kasına kan akışını azaltabilir. Tıkanıklık şiddetli ise, anjina, nefes darlığı ve bazı durumlarda kalp krizi meydana gelebilir. 

CABG, KKH için bir tedavidir. CABG sırasında, vücuttan sağlıklı bir arter veya damar tıkanmış koroner artere bağlanır veya aşılanır. Aşılanmış arter veya ven, koroner arterin tıkanmış kısmını atlar (yani etrafından dolanır). Bu yeni bir geçit yaratır ve oksijen açısından zengin kan, tıkanıklığın etrafından kalp kasına yönlendirilir.

KKH her zaman CABG ile tedavi edilmez. KKH olan birçok insan yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve anjiyoplasti prosedürü gibi başka yollarla tedavi edilebilir. Anjiyoplasti sırasında, atardamar içine açık kalmasına yardımcı olmak için stent adı verilen küçük bir ağ tüpü yerleştirilebilir. 

Büyük koroner arterlerinizde ciddi tıkanıklıklar varsa, özellikle de kalbinizin pompalama eylemi zaten zayıflamışsa, stent yerleştirilen anjioplasti işlemi veya CABG tedavi seçenekler olabilir. 

Kalpte anjiyoplasti ile tedavi edilemeyen tıkanıklıklar varsa CABG bir seçenek olabilir. Bu durumda, CABG’nin diğer tedavi türlerinden daha etkili olduğu düşünülmektedir. CABG için adaysanız, ameliyat olmanın hedefleri şunlardır: ·      

 • Yaşam kalitenizi arttırmak ve anjina ve diğer KKH semptomlarını azaltmak·  
 • Daha aktif bir yaşam tarzına devam etmenizi sağlar      
 • Kalp krizi nedeniyle hasar görmüşse kalbinizin pompalama hareketini iyileştirme·     
 • Kalp krizi riskini azaltmak (diyabet hastaları gibi bazı hastalarda)      
 • Hayatta kalma şansınızı artırma

Aşılı arterler veya damarlar tıkanırsa veya daha önce tıkanmamış arterlerde yeni tıkanmalar oluşursa tekrar ameliyat gerekebilir. 

İlaçları reçete edildiği gibi almak ve doktorunuzun önerdiği gibi yaşam tarzı değişiklikleri yapmak, bir greftin tıkanma riskini azaltabilir. 

Ameliyat için aday olan insanlarda sonuçlar genellikle mükemmeldir. CABG’yi takiben, insanların yüzde 85’i semptomları önemli ölçüde azalttığı, gelecekteki kalp krizi riskini azalttığı ve 10 yıl içinde ölme riskini düşürdüğü bilinmektedir.

Koroner Arter Bypass Greftleme Çeşitleri 

Geleneksel Koroner Arter Bypass Greftleme: Bu en yaygın koroner arter baypas greftleme türüdür (CABG). En az bir ana arterin baypas edilmesi gerektiğinde kullanılır. Ameliyat sırasında, kalbe erişmek için göğüs kemiği açılır. Kalbi durdurmak için ilaçlar verilir ve ameliyat sırasında kanın ve oksijenin vücutta hareket etmesini sağlamak için kalp-akciğer baypas makinesi kullanılır. Bu, cerrahın hareketsiz bir kalp üzerinde çalışmasını sağlar. Ameliyattan sonra, kalbe kan akışı geri yüklenir. Genellikle, kalp tekrar kendi başına atmaya başlar. Bazı durumlarda, kalbi yeniden başlatmak için hafif elektrik şokları kullanılır. 

Pompa Dışı Koroner Arter Bypass Grefti: Bu tip CABG geleneksel CABG’ye benzer, çünkü göğüs kemiği kalbe erişmek için açılır. Bununla birlikte, kalp durmaz ve kalp-akciğer baypas makinesi kullanılmaz. Pompa dışı CABG’ye bazen atan kalp bypass greftleme denir. 

Minimal İnvaziv Koroner Arter Bypass Greftleme: Bu ameliyat pompa dışı CABG’ye benzer. Bununla birlikte, göğüs kemiğini açmak için büyük bir kesi yerine, göğsün sol tarafında kaburgalar arasında birkaç küçük kesi yapılır. Bu tip ameliyat esas olarak kalbin önündeki kan damarlarını baypas etmek için kullanılır. Diğer CABG türlerinden daha az sıklıkla yapılan oldukça yeni bir prosedürdür.Bu tip CABG herkes için uygun değildir, özellikle bir veya en fazla iki koroner atardamarın baypas edilmesi gerekiyorsa uygulanabilir. 

Kimlere Koroner Arter Bypass Greftleme Gerekir? 

Koroner arter baypas greftleme (CABG), kalp krizine yol açabilecek şiddetli koroner kalp hastalığı (KKH) olan insanları tedavi etmek için kullanılır. CABG, kalp krizinden sonra kalp hasarı olan ancak arterleri hala tıkalı olan insanları tedavi etmek için de kullanılabilir. 

Yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaçlar gibi diğer tedaviler işe yaramadıysa doktorunuz CABG’yi önerebilir. Kalp kasının büyük bir bölümünü kanla besleyen büyük koroner arterlerde ciddi tıkanmalarınız varsa, özellikle de kalbinizin pompalama eylemi zaten zayıflamışsa, CABG’yi önerebilir. Kalpte anjiyoplasti ile tedavi edilemeyen tıkanıklıklar varsa CABG bir tedavi seçeneği olabilir. Doktorunuz aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktöre dayanarak CABG’ye aday olup olmadığınıza karar verecektir:

 • KKH semptomlarının varlığı ve şiddeti·     
 • Koroner arterlerinizdeki tıkanıklıkların ciddiyeti ve yeri
 • Diğer tedavilere cevabınız
 • Yaşam kaliteniz
 • Sahip olduğunuz diğer tıbbi sorunlar.      

CABG, kalp krizi gibi acil durumlarda da uygulanabilir. 

Diğer Hususlar:

CABG için aday olup olmadığınıza karar verirken, doktorunuz şunları da dikkate alacaktır:

 • Ameliyatlar, prosedürler ve ilaçlar dahil kalp hastalığının geçmişi ve önceki tedaviler
 • Diğer hastalık ve durumların tarihçesi
 • Yaş ve genel sağlık
 • Ailede KKH, kalp krizi veya diğer kalp hastalıkları öyküsü

İlaçlar ve diğer tıbbi prosedürler CABG’den önce denenebilir. Kolesterol seviyelerini ve kan basıncını düşüren ve koroner arterlerden kan akışını iyileştiren ilaçlar sıklıkla denenir. Anjiyoplasti de denenebilir. Bu prosedür sırasında, bir balon veya ucunda başka bir cihaz bulunan ince bir tüp, bir kan damarından daraltılmış veya tıkanmış koroner artere geçirilir. Yerleştirildikten sonra, plağı arterin duvarına itmek için balon şişirilir. Bu arteri genişletir ve kan akışını geri kazandırır. Genellikle, işlemden sonra açık tutmak için artere stent adı verilen küçük bir ağ tüpü yerleştirilir. 

Koroner Arter Bypass Greftlemeden Önce Ne Beklemeli 

Size koroner arter baypas greftleme (CABG) için hazırlamak için testler yapılabilir. Bunlar kan testleri, EKG (elektrokardiyogram), ekokardiyografi, göğüs röntgeni, kalp kateterizasyonu ve koroner anjiyografi olabilir. Doktorunuz ameliyat için nasıl hazırlanacağınız konusunda size özel talimatlar verecektir. Ne yiyip içeceğiniz, hangi ilaçları alacağınız ve hangi aktivitelerin (sigara içmek gibi) durdurulacağı konusunda size tavsiyede bulunacaktır.  Koroner kalp hastalığı testleri koroner arterlerinizde ciddi tıkanıklıklar olduğunu gösterirse, doktorunuz sizi hemen hastaneye kabul edebilir. O gün veya ertesi gün CABG olabilir. 

Koroner Arter Bypass Greftleme Sırasında Ne Beklenir? 

Koroner arter baypas greftleme (CABG) bir uzman ekibi gerektirir. Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanları ameliyatı bir anestezist, perfüzyonist (kalp-akciğer baypas makinesi uzmanı) ve hemşirelerin desteğiyle yapar. 

Hastanede İyileşme

Ameliyattan sonra, genelde 1-2 gününüzü yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) geçirirsiniz. Kalp atış hızınız, kan basıncınız ve oksijen seviyeleriniz bu süre boyunca düzenli olarak kontrol edilecektir. Kolunuzdaki bir damara intravenöz bir hat (IV) yerleştirilecektir. IV hattı boyunca kan dolaşımını ve kan basıncını kontrol etmek için ilaçlar alabilirsiniz. Ayrıca mesanenizde idrarı boşaltmak için bir sondanız ve göğsünüzden sıvıyı boşaltmak için bir tüpünüz olacaktır. Yoğun bakım ünitesindeyken oksijen tedavisi (burun tırnakları veya maske ile verilen oksijen) ve geçici bir kalp pili alabilirsiniz. Kalp pili, anormal kalp ritimlerini kontrol etmeye yardımcı olmak için göğsünüze veya karnınıza yerleştirilen küçük bir cihazdır. Doktorunuz bacaklarınızda da kompresyon çorapları giymenizi tavsiye edebilir. Bu çoraplar ayak bileğinde sıkıdır ve bacak yukarı çıktıkça gevşer. Bu bacak üzerinde hafif bir baskı oluşturur. Basınç, kanın birikmesini ve pıhtılaşmasını önler. Yoğun bakım ünitesindeyken, göğüs kesisi ve damarın çıkarıldığı alanlarda sargı veya pansuman olacaktır. Yoğun bakım ünitesinden ayrıldıktan sonra, eve gitmeden önce 3 ila 5 gün boyunca serviste takip edileceksiniz. 

Evde İyileşme

Doktorunuz evde iyileşme için özellikle aşağıdakilerle ilgili özel talimatlar verecektir:

 • Kesi yerlerine nasıl bakılır
 • Enfeksiyon belirtileri veya diğer komplikasyonlar nasıl tanımlanır
 • Ne durumlarda hemen doktora gidilir
 • Takip randevuları ne zaman yapılır?

Ayrıca ameliyattan sonra sık görülen yan etkilerle nasıl başa çıkılacağına dair talimatlar alabilirsiniz. Yan etkiler genellikle ameliyattan sonraki 4 ila 6 hafta içinde kaybolur, ancak şunları içerebilir:

 • İyileştirilmiş insizyonlardan rahatsızlık veya kaşıntı
 • Aşılama için arter veya venin çıkarıldığı bölgenin şişmesi
 • Omuzlarda ve sırtta kas ağrısı veya gerginlik  
 • Yorgunluk (yorgunluk), ruh hali değişimleri veya depresyon
 • Uyku sorunları veya iştahsızlık
 • Kabızlık    
 • Göğüs kemiği kesi yeri etrafındaki göğüs ağrısı (geleneksel CABG ile daha sık)
 • Geleneksel CABG’den tam iyileşme 6 ila 12 hafta veya daha fazla sürebilir. Geleneksel olmayan CABG için daha az iyileşme süresi gereklidir. 

Doktorunuz size fiziksel aktiviteye ne zaman tekrar başlayabileceğinizi söyleyecektir. Çoğu insan yaklaşık 4 hafta içinde cinsel aktiviteye ve 3 ila 8 hafta sonra araba kullanmaya devam edebilir. İşiniz belirli ve zorlu fiziksel aktivite içermedikçe, 6 hafta sonra işe geri dönmeniz uygun olabilir. Bazı insanların fiziksel olarak daha az zorlayıcı iş türleri bulması veya ilk başta daha az yoğunlukta çalışması gerekebilir. 

Takip

Ameliyat sonrası takip, doktorlarla periyodik kontrolleri içerebilir. Bu ziyaretler sırasında kalbinizin nasıl çalıştığını görmek için testler yapılabilir. Testler EKG (elektrokardiyogram), stres testi, ekokardiyografi ve kardiyak BT’yi içerebilir. 

CABG, koroner kalp hastalığı (KKH) için bir tedavi değildir. Siz ve doktorunuz sağlıklı kalmanıza ve KKH’nin kötüleşme olasılığını azaltmanıza yardımcı olacak yaşam tarzı değişikliklerini içeren bir tedavi planı geliştirebilirsiniz. Yaşam tarzı değişiklikleri, diyetinizde değişiklik yapmak, sigarayı bırakmak, düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak ve stresi azaltmak ve yönetmek olabilir. 

İlaçları reçete edildiği gibi almak da ameliyat sonrası bakımın önemli bir parçasıdır. Doktorunuz iyileşme sırasında ağrıyı yönetmek için ilaçlar reçete edebilir; düşük kolesterol ve kan basıncı; kan pıhtısı oluşma riskini azaltmak; diyabeti yönetmek; veya depresyonu tedavi edebilir. 

Koroner Arter Bypass Greftleme Riskleri Nelerdir? 

Koroner arter baypas greftleme (KABG) komplikasyonları nadir olmakla birlikte, riskler şunları içerir:  

 • Yara enfeksiyonu ve kanama
 • Anesteziye reaksiyonlar
 • Ateş
 • Ağrı    
 • İnme, kalp krizi ve hatta ölüm

Bazı hastalarda göğüs ağrısı, sinirlilik ve iştah azalması ile ilişkili bir ateş gelişir. Bu, akciğer ve kalp kesesini içeren iltihaptan kaynaklanır. Bu komplikasyon bazen perikardın (kalbin dış kaplaması) kesilmesini içeren ameliyatlardan 1 ila 6 hafta sonra görülür. Bu reaksiyon genellikle hafiftir. Bununla birlikte, bazı hastalarda tedavi gerektiren kalp çevresinde sıvı birikmesi gelişebilir. Bellek kaybı ve konsantre olma ya da net düşünme sorunları gibi diğer değişiklikler bazı insanlarda ortaya çıkabilir. Bu değişikliklerin daha yaşlı, yüksek tansiyonu veya akciğer hastalığı olan veya aşırı miktarda alkol tüketen insanlarda görülme olasılığı daha yüksektir. Bu yan etkiler genellikle ameliyattan birkaç ay sonra düzelir. Kalp-akciğer baypas makinesinin kullanılması, kan damarlarınızda kan pıhtılaşması riskini artırır. Pıhtılar beyne veya vücudun diğer bölgelerine gidebilir ve kan akışını engelleyebilir, bu da felce veya başka sorunlara neden olabilir. Kalp-akciğer baypas makinelerindeki son teknik gelişmeler, kan pıhtılaşması riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. 

Genel olarak, acil bir durumda (örneğin, kalp krizi sırasında) CABG yapılırsa, 70 yaşından büyükseniz veya sigara öykünüz varsa, komplikasyon riski daha yüksektir. Diyabet, böbrek hastalığı, akciğer hastalığı veya periferik arter hastalığı gibi başka hastalıklarınız veya durumlarınız varsa riskiniz daha da yüksektir.

Sağlık Bakanlığı

Randevu Sistemi

Antalya EAH