1. Akbulut B, Simon A, Aybek T. Extrakorporeal Dolaşım Sırasında Meydana Gelen Enflamatuar Cevap ve Bunları Önleme Stratejileri. Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;1(10):84-88
  2. Aybek T, Akbulut B, Macit H, Doğan S, Kessler P, Meininger D, Moritz A. Uyanık Koroner Arter Bypass Greftlemesinde Cerrahi Teknikler. Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;1(10):21-27
  3. Akbulut B, Uçar Hİ, Öç B, Öç M, Karabay C, Özyüksel A, Farsak B, Yorgancıoğlu C, Böke E. Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erektil fonksiyon. Anatol J Clin Investig 2008:2(4):146-149
  4. Akbulut B, Öç B, Öç M, Uçar Hİ, Peynircioğlu B, Çil B, Farsak B, Çekirge S, Doğan R, Yorgancıoğlu C, Böke E. Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme: Farklı yöntemlerle yapılan karotid arter darlıklarının tedavisindeki sonuçların karşılaştırılması. Anatol J Clin Investig 2009:3(1):4-9
  5. Akbulut B, Tok M, Uçar Hİ, Durukan B, Böke E. Sık görülen venöz sistem hastalıkları: Görülme sıklığı, risk faktörleri ve tedavi. Anatol J Clin Investig 2009:3(1):113-119
  6. Demirtürk F, Akbayrak T, Çıtak Karakaya İ, Uçar Hİ, Akbulut B, Furat C, Ekici G, Bayrakçı Tunay V. The results of depressomassage in patients with chronic venous insufficiency. A preliminary report. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(2):233-8
  7. Güvener M, Akbulut B, Öç B, Özsoy F, Uçar Hİ, Öç M, Paşaoğlu İ. Ellis-Van Creveld syndrome associated with Ebstein’s anomaly. TGKD 2010;14(3):134-136
  8. Güvener M, Uçar Hİ, Akbulut B, Öç M, Tok M, Öç B, Yılmaz M. Intermediate atrioventricular septal defect in a baby with Ohdo syndrome. TGKD 2010;14(2):87-88.
  9. Akbulut B. The state of endovenous ablation therapy in Turkey: Is it always really indicated?
Journal-Cardiovascular Surgery, 2013; 1(3):66-68