TÜBİTAK Projesi: Anjiyoloji alanında kullanılacak bir cihazın prototip üretimi için hazırlanan proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Bu cihazın fikir babası Op. Dr. Birkan Akbulut olup, fikri mülkiyet hakkına Op. Dr. Birkan Akbulut ortaktır.
BAKA Projesi: Bir cerrahi aletin geliştirilmesi için yürütülen proje Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Bu projenin fikri mülkiyet hakkı tamamiyle Op. Dr. Birkan Akbulut’a aittir ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir.

Cerrahi alet innovasyonu alanında yürütülen iki ayrı çalışma devam etmektedir ve tescil için müracaat yapılmıştır.