+90 530 964 95 82
birkan@birkanakbulut.com

Bilimsel Çalışmalar

Ulusal Kongrelerde Sunulmuş Çalışmalar:

 1. Doğan R, Uçar Hİ , Öç M, Duman Ü, Özsoy F, Akbulut B, Kayıkçıoğlu A, Özgür F, Fırat P, Gedikoğlu G. Göğüs duvarı tümörlerinde cerrahi sonuçlarımız. II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2003, Konya
 2. Doğan R, Öç M, Akbulut B, Uçar Hİ. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisinde postoperatif gelişen pulmoner komplikasyonların preoperatif yapılan testlerle belirlenebilmesi mümkün mü? II.Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi, 17-20 Eylül 2003, Konya
 3. Demircin M, Doğan R, Demirözü T, Duvan İ, Akbulut B, Onuk B. Abdominal aort koarktasyonlarında deneyimlerimiz ve sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi VIII. Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Kapadokya
 4. Serter FT, Çil B, Duman Ü, Canyiğit M, Akbulut B, Durukan C, Yorgancıoğlu C. Mekanik yapay kapaktan geçilerek gerçekleştirilen mikotik pulmoner arter anevrizmalarının koil embolizasyonu. Türk Kalp Damar Cerrahisi VIII.Ulusal Kongresi, 1-5 Eylül 2004, Kapadokya
 5. Tok M, Öç M, Özyüksel A, Akbulut B, Özkan E, Akata D, Farsak B, Demircin M, Böke E. Heparin kaplı politetrafluroetilen kullanılarak yapılan femoropopliteal bypass cerrahisinin erken dönem sonuçları. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19-22 Mayıs 2005, Antalya
 6. Doğan R, Uçar Hİ, Gündoğdu G, Demirtürk F, Karakaya İC, Öç M, Karabay C, Akbulut B, Özyüksel A, Furat C, Akbayrak T, Demircin M. Ağrı eşiği değerlerinin torakotomiye bağlı ağrı şiddetinin tahmininde kullanımı – Pilot çalışma. III.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1 – 3 Eylül 2005, Gaziantep
 7. Akbulut B, Doğan ÖF, Güvener M, Yılmaz M, Özsoy F, Yorgancıoğlu C, Karagöz T, Özkutlu S, Demircin M, Doğan R. Trombofilik faktörlerin modifiye Blalock-Taussig şant ameliyatlarında şant trombozu üzerine etkisi. Bovin mezenterik venöz greft kullanımı yeni bir alternatif olabilir mi? 5.Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 16-18 Kasım 2005, Antalya
 8. Ergun O, Peynircioğlu B, Çil BE, Akbulut B, Öç M, Uçar İ, Tok M, Öç B, Farsak B, Çekirge S, Doğan R, Balkancı F, Besim A. Karotis arter darlığının cerrahi ve endovasküler tedavi sonuçlarının difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme ile karşılaştırılması. 27.Ulusal Radyoloji Kongresi, 11-15 Ekim 2006, Antalya
 9. Akbulut B, Çapraz İ. Subfasiyal endoskopik perforatör ven cerrahisi sonrası transudatif sıvı toplanması. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22 – 26 Mayıs 2007, Antalya
 10. Akbulut B, Çalık E. Günlük hastane pratiğinde venöz tromboemboli riski. XIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22 – 26 Mayıs 2007, Antalya
 11. Akbulut B. Ca-Dobesilat ve Okserutin: Kombine kullanım etkinliği – Erken Sonuçlar. Ankara Ven Günleri 2. Toplantısı, 31. Ekim – 1. Kasım 2007, Ankara
 12. Akbulut B, Gebitekin C. Hiperhidroziste torakoskopik sempatektomi sonuçlarımız. XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 15 – 19 Mayıs 2009, Bodrum
 13. Akbulut B. Perifer devlet hastanesinde ilk karotis endarterektomi deneyimi. XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 15 – 19 Mayıs 2009, Bodrum
 14. Akbulut B. Perforan ven yetmezliği ve venöz ülserlerin tedavisinde subfasiyal endoskopik perforator ven cerrahisi. XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongres, 15 – 19 Mayıs 2009, Bodrum
 15. Akbulut B, Uçar Hİ, Öç M, İkizler M, Yorgancıoğlu C, Dernek S, Böke E. Türk toplumunda venöz yetmezlik taraması: VEYT-I. Türk Kalp Damar Cerrahisi 11.Ulusal Kongresi, 27-30 Ekim 2010, Antalya
 16. Akbulut B. EVLT’de enerji yoğunluğunun rolü. Türk Kalp Damar Cerrahisi 11.Ulusal Kongresi, 27-30 Ekim 2010, Antalya

Uluslar Arası Kongrelerde Sunulmuş Çalışmalar

 1. Uçar Hİ, Öç M, Aytemir K, Akbulut B, Özer N, Doğan R, Demircin M, Paşaoğlu İ, Ersoy Ü, Böke E. P wave dispersion on standart electrocardiography for predicting atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, November 7-10, 2003, İstanbul, Türkiye
 2. Abacılar F, Uçar Hİ, Öç M, Akbulut B, Doğan R, Demircin M, Paşaoğlu İ, Ersoy Ü, Böke E. The release of tumor necrosis factor and its effects on patients undergoing myocardial revascularization with cardiopulmonary bypass. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, November 7-10, 2003, İstanbul, Türkiye
 3. Akbulut B, Uçar Hİ, Öç M, Özyüksel A, Yorgancıoğlu C, Doğan R, Demircin M, Böke E. Erectile dysfunction before and after coronary bypass surgery: preliminary findings. 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, June 2-5, 2004, Ljubljana, Slovenia
 4. Serter FT, Çil B, Duman Ü, Canyiğit M, Akbulut B, Yorgancıoğlu C. Transprostheticcoil embolisation of mycotic aneurisms. 53rd International Congress of the Europian Society for Cardiovascular Surgery, June 2-5, 2004, Ljubljana, Slovenia
 5. Saricaoğlu F, Akıncı SB, Öç B, Kanbak M, Akbulut B, Celebioglu B. The effect of halothane, isoflurane, sevoflurane and propofol infusion on renal function after coronary artery bypass surgery. Joint meeting of the European Society of Anaesthesiologists (ESA), 5-8 June, 2004, Lisbon, Portugal
 6. Akbulut B, Özen M, Doğan R, Demircin M, Ersoy Ü, Böke E. Nosocomial infections in pediatric cardiac surgery: new aspects. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 26-29 September, 2004, Bodrum, Türkiye
 7. Demircin M, Doğan R, Demirözü T, Duvan İ, Akbulut B, Onuk B, Baitora B. Clinical results in coarctation of the abdominal aorta. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 26-29 September, 2004, Bodrum, Türkiye
 8. Aybek T, Kessler P, Bremerich D, Akbulut B, Risteski P, Doğan S, Moritz A. Stress Response During Awake Coronary Artery Bypass Grafting. 71. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie — Herz- und Kreislaufforschung, 31. März bis 2. April 2005, Mannheim, Germany
 9. Akbulut B, Doğan R, Karabay C, Coşkun F, Demircin M, Ersoy Ü, Böke E. The role of thrombophilic factors in early recurrent deep venous thrombosis: Preliminary findings. 54th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, May 19-22, 2005, Athens, Greece
 10. Akbulut B, Doğan R, Demircin M, Güvener M, Yılmaz M, Yorgancıoğlu C, Karagöz T, Kanbak M. Thrombophilic Factors: Do they have a role in modified Blalock-Taussig shunt thrombosis? 54th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, May 19-22, 2005 Athens, Greece
 11. Akbulut B, Doğan R, Demircin M, Yorgancıoğlu C, Güvener M, Yılmaz M, Karagöz T, Kanbak M. Thrombophilic Factors: Their Role In Modified Blalock-Taussig Shunt Thrombosis. Do We Need New Treatment Modalities? 4th World Congress of Pediatric Cardiology & Cardiac Surgery, 18 – 22 September, 2005 Buenos Aires, Argentina
 12. Uçar Hİ, Öç M, Pınar A, Akbulut B, Akıncı SB, Akyon Y, Kanbak M, Demircin M, Böke E, Doğan R. Heat Shock Protein 60 Antibody: A novel predictor for atrial fibrillation after CABG. 1.Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 29 September – 2 October 2005 Bodrum, Türkiye
 13. Demirtürk F, Karakaya İC, Uçar Hİ, Karabay C, Akbulut B, Furat C, Onuk BE, Akbayrak T, Güvener M, Demircin M, Böke E. The results of reflexotherapy in patients with venous insufficiency: A preliminary report. 1.Kardiyoloji & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 29 September – 2 October 2005 Bodrum, Türkiye
 14. Öç M, Uçar Hİ, Pınar A, Akbulut B, Öç B, Akyon Y, Kanbak M, Doğan R. Heat Shock Protein 70: A new marker for subsequent atrial fibrillation development? 16th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, 17 – 20 August, 2006 Ottawa, Canada
 15. Akbulut B, Öç M, Uçar Hİ, Tok M, Peynircioğlu B, Öç B, Çil B, Farsak B, Çekirge S, Doğan R, Böke E. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging for comparison of outcome in the treatment of carotid artery stenosis with different approaches – preliminary findings. 56th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, May 17-2, 2007 Venice, Italy
 16. Akbulut B, Çapraz İ. Transudative collection after subfascial endoscopic perforator vein surgery. 56th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, May 17-2, 2007 Venice, Italy
 17. Öç B, Kanbak M, Çelebioğlu B, Öç M, Uçar Hİ, Akbulut B, Aypar Ü. Liver function of desflurane versus sevoflurane anesthesia in cyanotic children for open heart surgery. 3rd Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, November 28 – December 2, 2007 Antalya, Türkiye
 18. Akbulut B. Calcium dobesilate and oxerutin: Effectiveness of combination therapy. 57th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, April 24 – 27, 2008 Barcelona, Spain
 19. Uçar Hİ, Öç M, Tok M, Karabay C, Akbulut B, Serter FT, Öç B, Capci S, Pınar A, Farsak B, Güvener M, Yorgancıoğlu C. Plasma adiponectin level and association with postoperative course after coronary artery surgery. 4th Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, November 28 – December 2, 2008 Antalya, Türkiye
 20. Akbulut B. Inıtial experience with amelogenin protein “XelmaTM” in the treatment of a patient with hard-to-heal venous leg ulcer. 4th Annual Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, November 28 – December 2, 2008 Antalya, Türkiye
 21. Akbulut B, Uçar HI, Öç M, Yorgancıoğlu C, Böke E. Venous insufficiency in Turkish population: First results of VEYT-I Study. 59th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, April 15 – 18, 2010 İzmir, Türkiye
 22. Akbulut B. Endovenous laser treatment in combination with complementary methods: results in a single center. 59th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, April 15 – 18, 2010 İzmir, Türkiye

Ulusal Dergilerde Basılmış Bilimsel Makaleler:

 1. Akbulut B, Simon A, Aybek T. Extrakorporeal Dolaşım Sırasında Meydana Gelen Enflamatuar Cevap ve Bunları Önleme Stratejileri. Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;1(10):84-88
 2. Aybek T, Akbulut B, Macit H, Doğan S, Kessler P, Meininger D, Moritz A. Uyanık Koroner Arter Bypass Greftlemesinde Cerrahi Teknikler. Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;1(10):21-27
 3. Akbulut B, Uçar Hİ, Öç B, Öç M, Karabay C, Özyüksel A, Farsak B, Yorgancıoğlu C, Böke E. Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erektil fonksiyon. Anatol J Clin Investig 2008:2(4):146-149
 4. Akbulut B, Öç B, Öç M, Uçar Hİ, Peynircioğlu B, Çil B, Farsak B, Çekirge S, Doğan R, Yorgancıoğlu C, Böke E. Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme: Farklı yöntemlerle yapılan karotid arter darlıklarının tedavisindeki sonuçların karşılaştırılması. Anatol J Clin Investig 2009:3(1):4-9
 5. Akbulut B, Tok M, Uçar Hİ, Durukan B, Böke E. Sık görülen venöz sistem hastalıkları: Görülme sıklığı, risk faktörleri ve tedavi. Anatol J Clin Investig 2009:3(1):113-119
 6. Demirtürk F, Akbayrak T, Çıtak Karakaya İ, Uçar Hİ, Akbulut B, Furat C, Ekici G, Bayrakçı Tunay V. The results of depressomassage in patients with chronic venous insufficiency. A preliminary report. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(2):233-8
 7. Güvener M, Akbulut B, Öç B, Özsoy F, Uçar Hİ, Öç M, Paşaoğlu İ. Ellis-Van Creveld syndrome associated with Ebstein’s anomaly. TGKD 2010;14(3):134-136
 8. Güvener M, Uçar Hİ, Akbulut B, Öç M, Tok M, Öç B, Yılmaz M. Intermediate atrioventricular septal defect in a baby with Ohdo syndrome. TGKD 2010;14(2):87-88.
 9. Akbulut B. The state of endovenous ablation therapy in Turkey: Is it always really indicated? Journal-Cardiovascular Surgery, 2013; 1(3):66-68

Uluslar Arası Dergilerde Basılmış Makaleler:

 1. Öç M, Uçar Hİ, Akbulut B, Duman Ü, Öç B, Kanbak M, Ersoy Ü. Tetralogy Of Fallot Associated With Left Sided Absence Of Pericardium. Clinical. Case Rep Clin Pract Rev 2004; 361-4
 2. Akbulut B. The organ effects of systemic inflammation response activated during open heart surgery and current treatment methods. Anadolu Kardiyol Derg. 2005 Mar; 5(1): 68
 3. Doğan S, Akbulut B, Aybek T, Mierdl S, Moritz A, Wimmer-Greinecker G. Robotik Koroner Cerrahisinin Dünü, Bugünü ve Yarını. Anadolu Kardiyol Derg. 2005 Sep; 5(3): 34-43
 4. Risteski P, Akbulut B, Aybek T, Moritz A. The radial artery as a conduit for coronary artery surgery. Current review of literature. Anadolu Kardiyol Derg 2006 Jun; 6(2): 153-62
 5. Sarıcaoğlu F, Akinci SB, Öç B, Kanbak M, Akbulut B, Celebioglu B. The effect of halothane, isoflurane, sevoflurane and propofol infusion on renal function after coronary artery bypass surgery. Middle East J Anesthesiol 2006; 18 (5): 955-64
 6. Moritz A, Risteski P, Dogan S, Akbulut B, Macit H, Aybek T. Six Stitches to Create a Neosinus in T. David Type of Aortic Root Resuspension. J Thorac Cardiovasc Surg 2007 Feb;133(2):560-2.
 7. Resatoglu AG, Uymaz OK, Akbulut B, Yener A. Supplementation of magnesium to warm blood hyperkalemic cardioplegia for the prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting. Anadolu Kardiyol Derg. 2007 Jun;7(2):230.
 8. Güvener M, Öç M, Yılmaz M, Uçar Hİ, Akbulut B, Ersoy Ü. Isolated Axillary Artery Injury Due To Blunt Trauma of the Upper Limb. Ulusal Travma Dergisi 2007;13(2):145-8.
 9. Oc M, Ucar HI, Pinar A, Akbulut B, Oc B, Akinci SB, Akyon Y, Kanbak M, Boke E, Dogan R. Heat shock protein 60 antibody. A new marker for subsequent atrial fibrillation development. Saudi Med J. 2007 Jun;28(6):844-7.
 10. Akbulut B, Dogan OF, Guvener M, Yilmaz M, Yorgancioglu C, Karagoz T, Ozkutlu S, Demircin M, Dogan R. Bovine mesenteric venous graft as an alternative conduit in patients with cyanotic heart disease with e-polytetrafluoroethylene graft failure caused by thrombophilic factor positivity after modified Blalock-Taussig shunt. Heart Surg Forum. 2008;11(1):E37-41.
 11. Ucar HI, Atalar E, Oc M, Akbulut B, Oc B, Dogan OF, Yavuz B, Ozer N, Guvener M, Yilmaz M, Aytemir K, Dogan R, Demircin M, Pasaoglu I. The role of surface ECG and transthoracic echocardiography for predicting postoperative atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery. Saudi Med J. 2008 Mar;29(3):352-6.
 12. Akbulut B, Capraz I. Transudative collection after subfascial endoscopic perforator vein surgery using endoclips. The Am J Case Rep. 2008;9:67-69.
 13. Oc M, Ucar HI, Pinar A, Akbulut B, Oc B, Akyon Y, Kanbak M, Dogan R. Heat shock protein70: a new marker for subsequent atrial fibrillation development? Artif Organs. 2008 Nov;32(11):846-50.
 14. Akbulut B. Calcium dobesilate and oxerutin: Effectiveness of combination therapy. Phlebology 2010;25(2):66-71.
 15. Akbulut B. Characteristics of venous insufficiency in western Turkey: VEYT-I Study. Phlebology 2012 Oct;27(7):374-7.